Beautiful Day for First Outdoor Mass
Simulcast Livestream Outdoor Mass

Mass Schedule 5/22 - 5/23

Friday                                 9:00 AM outdoor mass

                                            10:00 AM streaming mass

 

Sunday                                10:30 AM outdoor mass

                                              12 noon streaming mass

 

 

Comments